Skip to main content

SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Data
by పుట్టపర్తి వారి ప్రియపుత్రిక పుట్టపర్తి అనూరాధ భక్తి పూర్వక సమర్పణ.
data
eye 63
favorite 0
comment 0
మహాà°à°µà°¿ సరసà±à°µà°¤à±à°ªà±à°¤à±à°° à°ªà±à°à±à°à°ªà°°à±à°¤à°¿ నారాయణాà°à°¾à°°à±à°¯à±à°²à±. తన à°ªà°à°¦à±à°®à±à°®à°¿à°¦à°µ à°¯à±à° à°µà±à°°à°¾à°¸à°¿à°¨ à°°à±à°à°¡à°µ à°à°¾à°µà±à°¯à°®à°¿à°¦à°¿. à°¤à±à°à°¿...
Topic: పుట్టపర్తి వారి...